Copy of A Different Guide

A Different Guide

Fra den 24. november 2016  - 15.  februar 2017
Wimo Ambala Bayang, Prilla Tania, Andri Williams, MG Pringgotono, Julia Sarisetiati og Ari Dina Krestiawan


På udstillingen støder vores vante forestillinger om dagligdag, liv og overbevisning sammen med alternativer. Alternativer der både viser en anden dagligdag end den vi kender og som udfordrer os mentalt.

Seks kunstnere - Wimo Ambala Bayang, Prilla Tania, Andri Williams, MG Pringgotono, Julia Sarisetiati og Ari Dina Krestiawan (alle fra Indonesien) - byder ind med deres forestillingsverden og forsøger herved at gå i dialog med "det virkelige" og presse den betydning som tro, overbevisning og vane spiller til dagligt. På udstillingen møder vi en gudinde, daglige kald til bøn, anderledes anvendelser af byrummet og klare brud med den danske tradition.

Med udstillingen er det målet, at lade publikum møde andre syn på livet, der samlet set guider os væk fra det vante og ind i reflektionen