Carl Emil Carlsen & Søren Lyngsø

Carl Emil Carlsen & Søren Lyngsø

Synaesthetic Experiment, 2014

Synaesthetic Experiment blev skabt live under DIAS Lounge i september 2014, hvor de to kunstnere Carl Emil Carlsen (billede) og Søren Lyngsø (lyd) udfordrede hinanden og gjorde lyden visuel og lod billedet blive auditivt. Denne video dokumenterer et synteseinstrument, der er udviklet i et kortvarigt eksperimentelt samarbejde mellem de to audiovisuelle kunstnere Søren Lyngsø Knudsen og Carl Emil Carlsen. Målet var at udforske, hvad der sker, når auditive og visuelle materialer behandles som lige vigtige i den kreative proces, og når de udvikles parallelt og helt fra bunden. Vi endte med et instrument, der anvender hændelsesdata fra en simulation til at skabe både visuelle og auditive udtryk. Max/MSP-programmering og improvisering af Søren Lyngsø Knudsen. Unity-programmering og videoredigering af Carl Emil Carlsen. Projektet er gennemført med støtte fra Digital Interactive Art Space.

 

UK: Synaesthetic Experiment was created live during DIAS Lounge in September 2014 when the two artists Carl Emil Carlsen (visual) and Søren Lyngsø (sound) challenged each other and made the image auditive and sound visual. This video documents a synthesis instrument that was created in a brief experimental collaboration between audiovisual artists Søren Lyngsø Knudsen and Carl Emil Carlsen. The intention was to explore what happens when auditive and visual material is treated with equal importance in the creative process, developed in parallel, from scratch. We ended up with an instrument that sends event data from a simulation that gives rise to both visual and auditive expressions. Max/MSP programming and improvisation by Søren Lyngsø Knudsen. Unity programming and video editing by Carl Emil Carlsen. The project was realised with support from Digital Interactive Art Space.