Cloud Computing

Jacob Remin, Cloud Computing, 2016

Jacob Remin, Cloud Computing, 2016

Cloud Computing

Fra den. 21.04 – 12.06.16
Jacob Remin
 

I løbet af ganske få år er ”the cloud” (skyen) blevet en fast vending og bestanddel af vores digitale virkelighed og måde at leve på. Alt kan lægges op i skyen og hentes ned, når vi har brug for det igen. Naturligvis er skyen udelukkende et konceptuelt billede: at smide noget op i skyen betyder konkret, at vi via internettet overfører data til servere, der fysisk er placeret et eller andet sted i verden. Skyen er med andre ord meget fysisk. Set i det lys udtrykker vores brug af ”skyen” et behov for at konkretisere noget uhåndgribeligt. I sky-metaforens skygge uploader vi filer, viden og i mange tilfælde fortrolig data – og gør på den vis vigtige elementer i vores identitet til noget ”derude”.

Cloud Computing er en omfattende stedsspecifik udstilling, der indkredser indlejrede dobbeltheder i det digitale univers. Et særligt fokus er materialiteten i det digitale. Samtidig med at vores virkelighed og liv er gennemsyret af digitalitet – fra de mest enkle hverdagsting til sofistikerede teknologiske nyskabelser – er det digitale underligt abstrakt. Vi kan ikke pege på digitalitetens egentlig identitet eller kerne, men kun på teknologier, på de maskiner og apparater, der formidler det digitale til os. Og, vender vi blikket mod maskinerne, så er deres identitet og konstruktion i meget høj grad bundet til geologiske materialer – til de mineraler, som skal udvindes for at konstruere bestanddelene til computerne.

I udstillingen indkredser Jacob Remin facetter af udvekslingen mellem materialitet (jordens grundstoffer og mennesket) og digitalitet. Hvordan opleves det digitale, hvornår opnår det digitale en fysisk indvirkning på os oghvorledes kommer materialiteten til udtryk? Med udgangspunkt i disse spørgsmål er udstillingen ligeledes en refleksion over ”the cloud” og materialiteten i “big data”.

Cloud Computing består udelukkende af ny-kommissionerede værker, og udstillingen spænder over flere medier: lydværker, fysiske genstande og videoprojektioner. Lydværkerne har Jacob Remin udviklet i samarbejde med Runar Magnusson (is).

I forbindelse med udstillingen udgives første edition af DIAS post – en serie af udgivelser, der opsamler og formidler viden om digital, mediebaseret kunst.

Støttet af Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

Cloud Computing indgår i arbejdet med DIAS Urban Collection – en samling som Jacob Remin er del af.