Dialogue with 02.205

Christian Brems, Dialogue with 02.205

Video, 08:21 min, 2016

Dialogue with 02.205 er et kunstnerisk-videnskabeligt videoværk, der spekulativt undersøger nye resultater indenfor det bio-akustiske felt; den del af videnskaben, der undersøger produktionen og effekten af lyd hos levende organismer, særligt de relateret til kommunikation.

Forskning heri har vist at planter er i stand til at opfange og reagere på rent akustiske lyde af rindende vand ved at rette deres rødder i retning af lyden. Et hydrofonisk ’alfabet’ (computerens tale) er skabt til træet 02.205 ved at sammensætte akustiske sekvenser af rindende vand.

 

Anden forskning viser at planterødder udsender irægulære højfrekvente klik-lyde, UAE’s (Ultrasonic acustic emissions) i den menneskeligt uhørbare soniske frekvensvidde mellem 20-300 kHz. Klik-lydene i videoværket (træets tale) er faktiske ultrasoniske optagelser af trærødderne. Disse klik er ned-samplet til det menneskeligt hørbare frekvensområde under 20 kHz.