DIAS Lab: In Unknown Territory

untiled2.png

DIAS Lab: In Unknown Territory


Feltet for digital kunst i Danmark vokser.

Innovationsraten er høj og resultaterne – såsom gode kunstværker og ny forskning – er håndgribelige. DIAS Lab udstillingsrækken støtter og er en del af denne proces.

DIAS Lab: In Unknown Territory støtter unge talenter. En gruppe talentfulde studerende fra IT Universitetet i København har skabt værkerne til udstillingen. Alle værker er udviklet specifikt til DIAS og har taget udgangspunkt i DIAS’ udstillingsplatform. På denne måde er udstillingen totalt stedsspecifik, og sigtet er, at kunsten skal engagere publikum på DIAS i en intens dialog.