DIAS Lab: Too Unstable

DIAS Lab: Too Unstable

Fra den 25.09 – 19. 10 2014

Vi har en tendens til at glemme “hverdagens maskineri” – men når den bryder sammen, bliver den yderst synlig. De fleste mennesker tænker ikke over de netværk, der gør ting fungere, medmindre deres tog er forsinket. Eller, vi stiller spørgsmålstegn ved mediernes magtstrukturer medmindre en fejl i ders system påvirker os personligt. Samtidig synes der er at være et paradoksalt forhold omkring teknologi: i visse tilfælde er teknologien så synlig at den så at sige bliver usynlig (vi lægger ikke mærke til den) og i andre tilfælde synes det umuligt at finde data og afdække de bagvedliggende systemer. Ved at vise revner i systemet, sigter udstillingen mod at afdække teknologiens faktiske ustabilitet og ufuldkommenhed, der ligger under overfladen. Ved at tilbyde et blik ind i de ustabile grænseflader, inviterer udstillingen inden for i en proces, hvor det usynlige/immaterielle med et bliver synligt/håndgribelig. Målet er at åbne op for en dialog, såvel som en kritik, der kan udfoldes i dét offentlige rum, som teknologien i høj grad påvirker.

Too Unstable er et samarbejde mellem ITU og DIAS