Digital kunst

 
 

Digital kunst kan overordnet set defineres som en kunstneriske formgivning, der har digitale og elektroniske medier som grundlag for sin praksis. Endvidere er særlige forhold dels det genre-overskridende (visuelle medier, musik, performance, lys etc. i samme værk), dels det interaktive.
 

Af overordnede kunstneriske genre vil kunne nævnes: videokunst, teknologi-tematiserende kunst, lydkunst, lydkunst, netkunst, netværkskunst, spil, augmented reality og tværmediale/-æstetiske projekter.

DIAS’ målsætning er endvidere at etablere en levende digital kultur gennem koncerter, events og performances.


Digital art can be broadly defined as an artistic form that has digital and electronic media as the basis for the practice. More specifically, it includes special circumstances partly the genre-transcending (visual media, music, performance, lighting, etc. in the same work ) and the interactive.

The overall artistic genres might include: video art, technology themed art, sound art, net art, network art, games, augmented reality and cross media/aesthetic projects.

DIAS’ objective is also to establish a vibrant digital culture through concerts, events and performances.