Hacking for a better Tomorrow

Hacking Urban Reality #3 – Hacking for a better tomorrow

Fra den 31.10. 2016 - 19.11.2016
Wimo Ambala Bayang, Prilla Tania og Andri Williams

 

Hacking for a better Tomorrow er det tredje og sidste hack i udstillingsrækken Hacking Urban Reality.  Gennem 2016 har DIAS været udsat for en serie af hack’s, hvor udefrakommende kunstnere og kuratorer har angrebet institutionen. Tabet af kontrol har været anvendt som en metode til at afsøge nye veje for en kunstinstitution, men også til at lade anderledes kunstformer infiltrere den danske kunstscene. Med et ufravigeligt fokus på proces frem for værk har vi oplevet udstillinger i perpetual beta. Kunstnerne har nysgerrigt iagttaget beskuernes (og hermed danskernes) oplevelse af installationerne og betragter dette som del af det endelige værk. Med hacket har kunstnerne brudt dybt ind i vores kultur og blotlagt danskernes vaner og rutiner. Hvor de forrige hack’s har orienteret sig mod det urbane rum og sociale forhold har dette hack det levede liv i sigtekornet. Kunstens potentiale for social indvirkning har været essentielt for de besøgende kunstneres virke.

De tre kunstnere i Hacking for a better Tomorrow  har alle beskæftiget sig med hverdagen og de tilsyneladende tilstande af normalitet i Danmark. Gennem udstillingen bliver vi tilbudt et sæt fremmede øjne, hvorigennem vi kan se Danmark på ny.

Prilla Tania viser os hverdagens små valg gennem en ny datavisualiseringsmodel, smørrebrødsdiagrammet. Stationen er inddelt i markerede zoner, så publikum kan foretage et bevidst valg og få indflydelse på resultatet. Værket er et lille demokratisk valg, hvor publikums bevægelse gennem stationen registreres af sensorer og bestemmer kombinationen på det Ny Demokratiske Smørrebrød. Værket gør os opmærksomme på konsekvenserne af dagligdagens rutiner og de ubevidste valg som følger med. Samtidig peger værket på vore passivitet som borgere i et samfund, hvor mange valg, såsom hvad et godt smørrebrød består af, på forhånd er taget for os.

Wimo Bayang har valgt at hacke den eksisterende udstilling, og har skabt et kombineret video- og lydværk til DIAS, hvor en af de mest markante hverdagslyde fra hans eget hjemland, Adzan, afbryder hverdagslivet og giver plads til eftertanke. Lyde af andre kulturers hverdag, gør at vi pludselig kan høre rytmen i vores egen.

Også Andri William har valgt at kombinere det danske med sit hjemlands traditioner. Han har en spirituel tilgang til kunsten og arbejder i krydsfeltet mellem tro og teknologi. Andri opførte en performance, der knytter den indonesiske tro på shamanisme med virkeligheden i Danmark – regnvejr og pendlerliv. Performancen ’Helligt Hack’ kombinerede tilstedeværelsen på stationen, med beskuerens deltagelse hjemme. Ved at uddele opskriften på en Sesaji (en lille offergave til universet) opfordredes publikum til at udføre offerhandlingen hjemme, guidet af en video på YouTube. Værket linker hermed en traditionsrig
spirituel handling i den nye hverdag og placere den i en hypermoderne kontekst.
 

Credits: 
Overordnet koncept for The Hacking Urban Reality Series: Rasmus Vestergaard
Kurator Hacking Urban Reality #2: Alia Swastika
Udstillings- og formidlingsansvarlig: Julie Tvillinggaard Bonde
Udstillingstekniker: Christian Riis Sørensen
Assistent: Mathilde Wendelboe
 

The Hacking Urban Reality Series – en del af Images 16
Over 100 kunstnere præsenterer under Images 16 nutidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten med fokus på globale udfordringer og forholdet mellem kunstneren og samfundet i 16 danske byer. Images 16 er skabt i samarbejde mellem 21 danske kulturinstitutioner, Holbæk Kommune, 16 internationale kuratorer og Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Læs mere om Images 16 på www.cku.dk og følg med på Facebook: https://www.facebook.com/imagesfestival.dk/