Hacking Urban Reality #2 - Super Dansk Fantasi

Hacking Urban Reality #2 - Super dansk fantasi

Fra den 19.09.16 – 16.10.16
MG Pringgotono, Julia Sarisetiati og Ari Dina Krestiawan


Med The Hacking Urban Reality Series stiller DIAS skarpt på udveksling mellem samfund og kunst. Hvad sker der, når institutionen giver slip på kontrollen og blotter sig for at blive ”hacket” af nye kunstneriske praksisser.

Med Hacking Urban Reality #2 dykker tre kunstnere “udefra” ned i det danske system. Sigtet er, at undersøge hvor kritisk, stedsspecifik og indgående en kunstnerisk praksis kan være i det urbane rum - når de kunstneriske greb byder på anderledes vinkler på det kunstneriske felt. Et hack - en kunstnerisk handling skabt med direkte reference til computerverdenens hackere - er en kunstnerisk proces, der bygger på konkrete research, teknisk kunnen og viden. Ved at bryde, slette og omskrive kode (for nu at bruge ord fra computerverdenen) opstår en situation, hvor ny mening og viden skabes. For at kunne tilegne sig viden og skabe ny kode har kunstnerne haft ophold i Danmark, som en del af projektet.

Det hack, som kunstnerne MG Pringgotono, Julia Sarisetiati og Ari Dina Krestiawan vil skabe, er udviklet i direkte forlængelse af en række workshops afholdt på folkeskoler fordelt over det meste af landet. De indonesiske kunstnere vil på denne vis etablere en konkret dialog mellem et af Danmarks meget etablerede systemer, folkeskolen, og deres kunstneriske praksis.
 

Super dansk fantasi - performance torsdag den 13.10 kl. 16-18
Hacket kan antage forskellige former og formater - og er altså ikke styret af DIAS. Dog vil man torsdag den 13.10 kunne opleve performancen “Super dansk fantasi” mellem kl. 16 og 18.
 

Hacking som kunstnerisk strategi
Projektet er udviklet med det formål at give et ikke-vestligt blik på det danske system. Dette blik vil blive manifesteret som en række steds- og kontekstspecifikke ”hacks”, der tilsammen udgør udstillingen. Med termen ”hack” sigtes således mod et kunstnerisk format, hvor kunsten bryder ind, omtolker, vender systemer på hovedet, opstiller nye logikker samt indtænker tilfældigheden som princip. Altså et princip hvor kunstnerne er som hackere i computerverdenen. Deres hacks skal være positive sammenstød mellem deres perspektiv udefra og den danske virkelighed. Et hack har en midlertidig levetid, og mens vi lader vores mentale firewall være nede, har det kunstneriske hack potentiale til at skabe forandringer. Et kunstnerisk hack kan være performance, lyd, video eller andre stedsspecifikke udtryksformer.

At såvel kuratorer som kunstnere kommer fra et andet system, og repræsenterer en anden praksis end den danske, er vigtigt og betydende. Kendetegnende for de indonesiske kunstneres produktion – og måde at tænke værk og udstilling på – er et fokus på processerne. Den meget konkrete forståelse af ”værk” som genstand er trængt i baggrunden til fordel for et ønske om at skabe udtryk og processer med fokus på dialog med samfundet. Ofte er deres projekter uløseligt forbundet med den viden og de input, de får af borgere/publikum på stedet.
 

Credits: 
Overordnet koncept for The Hacking Urban Reality Series: Rasmus Vestergaard
Kurator Hacking Urban Reality #2: Ade Darmawan
Formidlingsansvarlig: Julie Tvillinggaard Bonde
Udstillingstekniker: Christian Riis Sørensen
 

The Hacking Urban Reality Series – en del af Images 16
Over 100 kunstnere præsenterer under Images 16 nutidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten med fokus på globale udfordringer og forholdet mellem kunstneren og samfundet i 16 danske byer. Images 16 er skabt i samarbejde mellem 21 danske kulturinstitutioner, Holbæk Kommune, 16 internationale kuratorer og Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Læs mere om Images 16 på www.cku.dk og følg med på Facebook