Joachim Fleinert

Joachim Fleinert,  Reflective Memories

Animeret video, ingen lyd, 2011

Oprindeligt installation

I et forsøg på at forstå nogle af de faktorer, der indgår i vores bevidsthed, når vi kigger på billeder, forsøger Reflective Memories at genskabe tiden for omkring éthundrede år siden, hvor hvert fotografi i værket blev taget. Den animerede video, som normalt drives af flere skærme og projektorer, viser familiemedlemmer fra borgerlige familier fra forskellige egne i Danmark mellem årene 1890 og 1920. Med Fleinerts manipulationer  genskabes et blik fra fortiden. Med  få indgreb, der på den ene side er meget diskrete, og dog markante,  vises hvordan kun  få bevægelser med øjnene kan medvirke til en helt anden forståelse af et billede.

Ved at skabe denne dialog med fortiden, rejses et uundgåeligt spørgsmål: forstår vi hvad vi ser, når vi ser på et fotografi, og hvem er skaberen af billedet, af virkeligheden? Er det fotografen med sit kamera,, er det den portrætterede person,  der afgører sit øjebliksbillede, eller er det øjnene, der ser billedet?