Copy of Nanna Debois Buhl, dogs

 

The Dogs of Sector X

Nanna Debois Buhl, 2016

16mm film overført til HD

6:55 minutter

 

Her på siden kan du opleve værket med det originale lydspor, til fordybelse på rejsen. Værket er tilpasset omgivelserne på stationen, og er derfor at finde uden lydsporet, ledsaget af en dansk version af den tilhørende tekst. 

 

Om værket:

Fra 1960’erne og frem blev Bukarest beboet af et stigende antal gadehunde – levn fra en tid, hvor Ceausescu-regeringen udraderede store byområder. De efterladte, tidligere vagthunde drev rundt i byen og formerede sig, og i 2013 var der omkring 65.000 gadehunde i byen. Efter en alvorlig ulykke, besluttede man at fjerne dem. Selv om der nu er en lov, der skulle fjerne deres eksistens, er der stadig mange hunde i byens gader. Nanna Debois Buhl arbejder undersøgende, nærmest som en antropolog i sin praksis og i videoen her, har hun fulgt hundenes færden og deres møder med mennesker. Hundenes eksistens viser hvordan mennesket styrer naturens orden gennem kultur og politik.

 

Om udstillingen:

Videoværket vises 2. juni – 31. august 2017 hos DIAS, som første led i samarbejdet med ARKEN under udstillingen natur/retur. Ud over værket af Nanna Debois Buhl viser vi et videoværk af Tue Greenfort, der via klip hentet fra YouTube konstruer en slags dokumentar, der omhandler dolkhalen, et forhistorisk dyr, der stadig lever i Nordamerika og Asien. Som noget helt særligt har dolkhalen eksisteret i sin nuværende form i mere end 400 mio. år og bliver af den grund ofte kaldt et levende fossil. Læs mere her (link). Udstillingen undersøger den nye geologiske epoke, kaldet det antropocæne. 

 

Det antropocæne er en ny betegnelse for vores nuværende geologiske epoke, hvor menneskets aftryk på kloden er blevet så massivt, at det i fremtiden vil kunne aflæses i jordens lag. Mennesket har gennem tiden betragtet sig selv som adskilt fra naturen, men med forståelsen af menneskets påvirkning af kloden, ophører skellet mellem natur og kultur.

 

Digitale og teknologiske muligheder anvendes til at undersøge de antropocæne forhold. Kunsten og videnskaben smelter sammen i dette felt og kommer med nye blik på, hvordan vi behandler vores klode og forsøger at komme med bud på, hvordan vores fremtid arter sig. Kunsten er et godt redskab til at italesætte det antropocæne og vise påvirkningen af vores omgivelser.