natur/retur ARKEN/DIAS

Tue Greenfort,  Limulus Polyphemus - A Living Fossil , 2017   DIAS viser værker af Nanna Debois Buhl & Tue Greenfort som led i nyt samarbejde med ARKEN

Tue Greenfort, Limulus Polyphemus - A Living Fossil, 2017 

DIAS viser værker af Nanna Debois Buhl & Tue Greenfort som led i nyt samarbejde med ARKEN

NATUR/RETUR

DIAS og ARKEN i nyt samarbejde

Som første del af samarbejdet mellem DIAS og ARKEN, viser vi to videoværker på stationen i forbindelse med udstillingen NATUR/RETUR, der netop nu kan opleves på ARKEN i Ishøj. Værkerne går i dialog med ideen om det antropocæne og undersøger forholdet mellem menneske og natur. De to udstillende kunstnere Nanna Debois Buhl (f. 1975) og Tue Greenfort (f. 1973) har skabt værker specielt til det kunstigt skabte landskab omkring ARKEN

Det antropocæne er en ny betegnelse for vores nuværende geologiske epoke, hvor menneskets aftryk på kloden er blevet så massivt, at det i fremtiden vil kunne aflæses i jordens lag. Mennesket har gennem tiden betragtet sig selv som adskilt fra naturen, men med forståelsen af menneskets påvirkning af kloden, ophører skellet mellem natur og kultur.

Digitale og teknologiske muligheder anvendes til at undersøge de antropocæne forhold. Kunsten og videnskaben smelter sammen i dette felt og kommer med nye blik på, hvordan vi behandler vores klode og forsøger at komme med bud på, hvordan vores fremtid arter sig. Kunsten er et godt redskab til at italesætte det antropocæne og vise påvirkningen af vores omgivelser.