digital interactive art space

 

 digital interactive art space 


Ny kunst, ny tid, ny institution
DIAS er verdens førende kunsthal for digital kunst i det offentlige rum - ingen steder har man før gjort byrummet til et levende hjemsted for skiftende udstillinger. Døgnet rundt præsenterer DIAS digitale, interaktive kunstudstillinger og skaber rum for eftertanke, nysgerrighed og forundring midt i hverdagen.
Kunsten forvandler Vallensbæk S-togs station, DIAS’ platform, fra at være ét af dagligdagens mange gennemgangsrum til en kreativ platform med innovative udstillinger, der placerer sig i krydsfeltet mellem kunst og teknologi. Teknologien påvirker alle områder af vores liv, og den nye tid, vi befinder os i forandrer også kunsten, og hvordan vi viser og oplever den – på DIAS kalder vi det ny tid, ny kunst, ny institution.
I udstillingerne vil man opleve hvordan kunstnerne gør brug af og udvikler teknologiens værktøjer og æstetiske virkemidler og skaber helt nye muligheder og udtryksformer. Publikum inddrages ofte direkte i værkerne og der opstår en ny relation mellem kunst og beskuer. Kunstnerne går i direkte dialog med DIAS’ anderledes udstillingsareal og skaber kunst, der er tilpasset et rum, hvor publikum ikke nødvendigvis selv opsøger kunsten, men møder den pludseligt midt i hverdagen. Store internationale kunstnere tiltrækkes af DIAS’ særlige udstillingssted og publikum – så hold godt øje, måske møder du den næste Picasso på vej på arbejde.

 


 

New art, new time, new institution
DIAS is the world’s leading art center for digital art in the public space – nowhere else has an urban space changed into a living domicile for varying exhibitions. DIAS presents digital, interactive exhibitions 24/7 that creates room for thought, curiosity and wonder in the midst of our daily life. 
The art transforms Vallensbæk train station, DIAS’ platform, from being a place of life’s daily commute into a creative platform with innovative exhibitions placed in the field between art and technology. Technology affects every area of our life, and the new period of time we live in changes art, as well as how we display and perceive it – at DIAS we call it new art, new time, new institution.
The exhibitions offer an opportunity to experience how the artists use and develop the tools of technology and aesthetic means to shape new possibilities and modes of expression. The audience are often directly involved in the art works, and new relations between spectator and art arise. The artists enter directly into a dialogue with DIAS’ unusual exhibition space, and creates art adapted to an area where audience does not necessarily seek out the art themselves, but encounter it by a sudden instance. Great international artists are attracted by DIAS’ special exhibition space and audience – so, keep an eye out and maybe you will meet the next Picasso on the way to your job.