01_.jpg

Playstation

Play·Station

Fra den 6. april - 21. juni 2017
Lars Arrhenius (se), Mikkel Meyer (dk), Patrick Jarnfeldt og Andrea Brasch (dk) og Wayne Siegel (us)

 

Gå på opdagelse i DIAS’ nye udstilling play·station der med legende og humoristiske værker undersøger, hvordan vi opfører os, når vi er væk fra hjemmet og ude i det offentlige rum.

Hverdagens knudepunkt S-togs stationen er fyldt med sociale normer og usynlige koder, der guider os gennem dagligdagen. Som et spil eller en maskine er vi programmerede til at agere og interagere på bestemte måder i det offentlige rum. Men, hvad sker der, hvis man hacker hverdagens spilleregler og udfordrer normerne gennem kunsten og de muligheder, som maskinen giver os? Dét undersøger udstillingen play·station med værker, der opfordrer os til at vise følelser, komponere musik og endda danse og spille i det offentlige rum. Gennem leg og fordybelse aktiverer værkerne os på nye måder og gør os mere opmærksomme på, hvad der styrer os i byrummet – og hvem ved, måske også mere nærværende og nysgerrige på vores omgivelser og hinanden.

I forbindelse med udstillingen play·station har DIAS kommissioneret stedspecifikke værker af Mikkel Meyer, Patrick Jarnfeldt & Andrea Brasch og Wayne Siegel. Værkerne er alle interaktive og undersøger på forskellig vis, sammen med publikum, det offentlige rum og DIAS' platform.

Følg med her på siden - der kommer løbende fortællinger om de tre værker, som du kan opleve helt frem til 21. juni på DIAS. 

 

 

Wayne Siegel, Troldspejl, 2017

Wayne Siegel, Troldspejl, 2017

Wayne Siegel, Troldspejl
Interaktiv lyd- og videoinstallation, 2017

Komponist og lydkunstner Wayne Siegels installation ’Troldspejl’ er skabt specifikt til DIAS. Værket går i dialog med DIAS’ platform i det offentlige rum – et sted, hvor man er i bevægelse, men også i venteposition. Det interaktive værk reagerer direkte på beskuerens tilstedeværelse, hvor de forbipasserendes bevægelser genererer syntetiske lydbilleder. De computerskabte lyde placerer sig et sted mellem en syngende stemme og et mere disharmonisk lydunivers. Værket forandrer lydmiljøet samt beskuerens visuelle billede og fremtoning – i spejlet opleves en forvrænget, farvespækket og næsten anonym udgave af selvet. Det får karakter af et teknologisk spejlkabinet, der som i et tivoli fordrejer spejlbilledet til morskab for den besøgende, der ser et fremmed billede af sig selv.

 

Værket synliggør, hvordan vi betragtes i det offentlige rum og bryder med de usynlige koder, der normalt er bestemmende for, hvordan vi bevæger os, når vi er ude i det offentlige rum: en legende dimension tilføres vores lineære A til B mønster.  Men, det er ikke kun beskuerens egen krop og bevægelsesmønster, der undersøges og forandres – også omgivelserne præges af værkets produktion af lyd og billede.  Hverdagens rum er fyldt med visuelle udtryk (reklamer, skilte, objekter og kroppe) og lyd (trafikstøj, kaldeanlæg og menneskestemmer), som vi knapt bemærker – Troldspejlets billede- og lydunivers adskiller sig radikalt fra hverdagens kendte udtryk, og skaber herved en kreativ og legende forstyrrelse af dagligdagens gang.


’Troldspejl’ er Wayne Siegels første værk, der både tager form som billede og lyd. Et unikt værk hvor Siegel udvider sin praksis til også at omfatte det digitale billede og anvender den umiddelbare tiltrækningskraft i det lydlige og det visuelle.

Oplev selv det magiske troldspejl på DIAS og sæt dit præg på værkets historie og udstillingen!