PRESS

 
 

DIAS er i øjeblikket i færd med at revitaliseres som DIAS 2.0. I 2019 viser vi værker fra samlingen på Vallensbæk Station.

DIAS slog dørene op i april 2014 og er den første institution i Danmark, der er dedikeret til det digitale kunstfelt. Ingen steder har man tidligere levendegjort byrummet på samme måde og brugt det som udstillingssted for skiftende digitale og interaktive udstillinger.

For DIAS er præsentationen af samtidskunst midt i virkeligheden afgørende. DIAS vil gentænke forholdet mellem kunst og virkelighed og på den måde vise, at samtidskunst er en ressource, som kan bruges i dagligdagen. DIAS er ikke bleg for at udfordre og udvikle kunsthallen som institution og begreb.

DIAS har siden åbningen haft stor succes med forskellige udstillinger, der har skabt liv  og bevægelse på stationen, så den nu af flere opleves som et mere levende sted, med plads til både forundring, leg og glæde.


DIAS is currently undergoing a revitalization to DIAS 2.0. In 2019, we are displaying art at Vallensbæk Station. DIAS opened in April 2014 as is the first institution in Denmark dedicated to the digital art field. Previously, no other institutions or spaces have used the urban space as a venue for changing digital and interactive exhibitions. For DIAS, the presentation of contemporary art as a part of everyday life is crucial. DIAS reconsiders the relationship between art and reality and thus show that contemporary art is a resource that can be used in everyday life. DIAS is not

afraid to challenge the art gallery as an institution and concept. Since the opening, DIAS has been very successful with various exhibitions that have created life and movement at the station making it a more vibrant place of wonder, play and joy.