03_DIAS - Involuntary Resources 17 (1) kopi.jpg

Copy of program

program


The Machinery Series 

Program 2017-2018

I 2017/18 præsenterer DIAS syv spændende udstillinger, der alle handler om forholdet mellem mennesket og maskinen. Udstillingerne samles under titlen The Machinery Series, der sammen vil undersøge den centrale position, som maskinen nu indtager i vores hverdagsliv – både ude og hjemme. Vi har valgt at tage udgangspunkt i maskinen, da den indtager en stadig større rolle i vores hverdag - lige fra den automatiserede flaskeautomat til smartphonen, der har gjort, at et helt kontor, din vennekreds og din personlige træner kan være i din lomme.

Det kan være svært at se maskinens usynlige strukturer, som vi alle anvender - bevidst og ubevidst. Er det os, der styrer maskinen, eller styres vi af maskinen? Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor vores identitet er digital, og hvor går grænsen mellem et kunstigt liv og et menneskeligt liv? Gennem kunsten får vi mulighed for at tage en tænkepause, og reflektere over maskinerne i vores egen hverdag og hvordan de påvirker os som mennesker.

Digital kunst (DIAS’ kerneområde) er naturligt forbundet med- og betinget af maskinen. Kunstnerne udvikler maskinens tekniske værktøjer og æstetiske virkemidler, der kommer til udtryk i kunsten og giver andre muligheder for publikum. Udstillingerne undersøger maskinen fra forskellige vinkler og anvender vidt forskellige kunstneriske greb. Du kan opleve kunst, der henter inspiration fra spilverdenen, kunstig intelligens og digitale rettigheder. Værkernes udtryksform er vidt forskellige og nogle vil først komme rigtig til live ved din deltagelse. Du får mulighed for at lege, spille og på anden vis interagere med værkerne, men også for at reflektere og stille spørgsmål til vores individuelle og kollektive brug af maskinen. Og hold godt øje: vi kommer til at vise kunst i verdensklasse, der ikke tidligere har været vist på disse breddegrader.
 

Maskinen i dag
Samtidens maskiner, fra de manuelle til de digitale, er med os døgnet rundt og er blevet vores forlængede arm - i overført betydning og i bogstavelig forstand. Maskinen understøtter mennesket og giver os nye muligheder. Hukommelsen udvides, kroppene forstærkes gennem maskinkraft og vi har nye sociale omgangsformer, der går gennem maskinen, før den når ansigtet. Det medfører helt nye måder hvorpå, vi forstår os selv og hinanden samt vores muligheder og begrænsninger. Teknologien har bygget bro mellem menneske og maskine og er måske ved at udviske grænsen mellem os. Computere kan udføre vores fysiske arbejde og slå selv den bedste skakspiller i logik, taktik og intuition. Samtidig forskes der i, hvordan man kan simulere menneskelige følelser og intelligens, og man forsøger endda at udtænke måder hvorpå, mennesket en dag kan opgive deres biologiske organer og lade computere blive modtagere af vores bevidsthed. Som en konsekvens af den teknologiske udvikling har maskinen indtaget en stadig mere kompleks position i vores hverdagsliv og der opstår nye spørgsmål om magt, økonomi og etik. Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor vores identitet er digital, og hvor går grænsen mellem et kunstigt liv og et menneskeligt liv?

Både de jordnære, hverdagsbaserede oplevelser og de store eksistentielle spørgsmål vil være omdrejningspunkt for udstillingerne i The Machinery Series. Kunst skaber rum for refleksion og derigennem gøre os mere opmærksomme på den verden vi bevæger os i. Gennem et anderledes perspektiv på hverdagen skabes en kreativ og kropslig dialog igennem de udstillinger, som vi vil opleve på Vallensbæk Station.