Super Dansk Fantasi 131016 12.jpg

Copy of skoler

 
 

SKOLER

DIAS’ Digitale Dannelse spiller sammen med de eksisterende læringsplaner, lærer eleverne at stille spørgsmål til deres omverden og udvider deres kritiske bevidsthed. DIAS værker er digitale og relaterer sig direkte til elevernes hverdag.  Kunst er uden forudbestemt facit - betydning og mening findes og dannes hos eleven selv. I kunsten udforsker eleven samtidsrelevante emner, der er lettere at tilgå gennem kunstens legende univers.

Kurset åbner op for nye tværfaglige tankemønstre og giver plads til idéerne. Elevernes egen viden sættes i spil i relation til nye emner, og de udfordres i måden at kommunikere og forstå verden på i relation til vores aktuelle udstilling. 

 
 
YETI-TV - fotos af Kim Matthai Leland 10 kopi.jpg

Indskoling

I indskolingsforløbet undersøger vi kunsten gennem vores sanser  og børnene udfordres på deres fortælleevner. Vi sætter værkerne i relation til deres egen hverdag og taler om hvordan man kan finde ny viden og spor i kunstens univers.
Det er muligt at tilpasse forløb til særlige undervisningsemner.

Der er altid mulighed for at tilknytte workshops, hvor profesionelle kunstnere, programmørere etc. støtter eleverne i at omforme idéer til små produktioner og/eller værker. 

Er du nysgerrig eller har du allerede fået lyst til at udfordre dig selv og dine elever på nye måder, så kontakt os! Du finder formularen nederst på siden. 


Mellemtrin

Forløbet i mellemtrinet forholder sig direkte til det faglige indhold på skoleskemaet. I samarbejde med den ansvarlige lærer laver vi forløb til  alle fag . Både de oplagte som dansk og billedkunst, men fx. også til matematik, historie og hjemkundskab.  Det tekniske kan i høj grad være kreativt og dette er især synligt hos os, hvor kunsten jo er digital.

Der er altid mulighed for at tilknytte workshops, hvor profesionelle kunstnere, programmørere etc. støtter eleverne i at omforme idéer til små produktioner og/eller værker. 

Er du nysgerrig eller har du allerede fået lyst til at udfordre dig selv og dine elever på nye måder, så kontakt os! Du finder formularen nederst på siden. 

 

Photo 07-09-15 13 47 23.jpg

IMG_4294.JPG

Udskoling

I udskolingen arbejder vi primært tværfagligt, for at eleverne kan opleve hvordan forskellige fagligheder fletter sig sammen. I kunsten udforsker eleven samtidsrelevante emner, relaterer dem til egen viden og skal løse opgaver der går på tværs af discipliner.  Andre tankemønstre aktiveres og elevernes egne kundskaber sættes spil på nye måder. 

Der er altid mulighed for at tilknytte workshops, hvor profesionelle kunstnere, programmørere etc. støtter eleverne i at omforme idéer til små produktioner og/eller værker. 

Er du nysgerrig eller har du allerede fået lyst til at udfordre dig selv og dine elever på nye måder, så kontakt os! Du finder formularen nederst på siden. 

 

 

 


Vi kan kontaktes på hej@diaskunsthal.dk eller via formularen her:

Name *
Name