Testcenter FRANK

Cecilie Waagner Falkenstrøm, Testcenter, 2018

Cecilie Waagner Falkenstrøm, Testcenter, 2018

Testcenter – Frank AI7000 Artificial Selection Algorithm

Vallensbæk Station (DIAS) er i øjeblikket testcenter for en ny overvågningsteknologi baseret på den kunstige intelligens ”Frank” – en AI7000 Artifical Selection Algorithm, der infiltrerer stationens kameraer og lydanlæg.
 

Som overvågningssystem anvender Frank stationens lydanlæg til at give transportmeddelelser, gennemføre realtids trafikovervågning, håndhæve trafikregler og opdage og forebygge kriminalitet. Franks tilstedeværelse på stationen gør os opmærksomme på, hvordan overvågning indtager en stadig mere dominerende position i det offentlige rum, og hvordan overvågning implementeres for at sikre, at vi som borgere holder os inden for vores tildelte roller og pladser, så samfundet kan fungere gnidningsløst.

 

Men, den opmærksomme vil måske også bemærke, at Frank ikke blot er et overvågningssystem, som vi kender det fra vores daglige gang i forskellige offentlige rum. Som en kunstig intelligens er hans hovedformål at styre en selektions-algoritme, der både opdager og forhindrer unormal menneskelig adfærd. Gennem kameralinsen overvåger Frank altså ikke blot stationen, men kigger også langt ind i vores personlige identitetsprofil og lokaliserer potentiel evolutionær divergens i den menneskelige art – en proces som vi selv kan følge med i på stationens skærme. Målet er at skabe en uniform menneskelig race 3.0.

 

Kunstneren bag Frank, Cecilie Waagner Falkenstrøm, har fundet inspiration i Charles Darwins teori om og forsøg med kunstig selektion –  dvs. den måde hvorpå mennesket kan gribe ind i forskellige arters udvikling og kunstigt kontrollere, at disse arter får særlige egenskaber. Men Frank vender op og ned på Darwins forsøg: pludselig er det ikke mennesket, der styrer andre arters udvikling, men teknologien, der kontrollerer den menneskelige races egenskaber.

 

På denne måde skaber testcenteret en mulighed for at reflektere over nogle centrale spørgsmål, som vil være aktuelle i en fremtid med stadig mere kunstig intelligens. For hvad sker der, når og hvis teknologien en dag bliver så intelligent, at den kan tænke selvstændigt uden om menneskets styring, og potentielt kan tillægge sig nogle af de egenskaber, som Frank tester på Vallensbæk Station?

 

Frank AI7000 Artificial Selection Algorithm testes på DIAS, Vallensbæk station frem til den 10 juni 2018.